Novým předsedou klubového výboru je Dušan Benák

V úterý 28. března začala volební členská schůze IHC Písek rezignací všech zbývajících členů výboru a dozorčí rady. Stovka přítomných členů a jejich zástupců pak měla za úkol vybrat nové složení vedení klubu. Do výboru byli zvoleni Lukáš Tramba, Jakub Šimoník, Jiří Černý, Alice Kacbundová, Dušan Benák, Petr Kozel a podle svých slov na přechodnou dobu Jiří Kuník. V dozorčí radě jsou Milan Velíšek, Jan Kudrna a Miroslava Preisová. Tito jmenovaní byli jediní, kdo o práci ve výboru a dozorčí radě projevili zájem a souhlasili s kandidaturou. Do dozorčí rady měl původně kandidovat i písecký místostarosta Josef Knot, který těsně před volbou přenechal pozici Milanu Velíškovi.
Člen dnes už bývalého vedení klubu a zároveň nové zvolený člen výboru Jiří Kuník vysvětlil, že v práci bude pokračovat do doby, než dojde k předání agendy, aby nebyla narušena kontinuita a chod klubu. Lukáš Tramba, který byl také členem předchozího výboru, před svým zvolením představil vize této skupiny, kterou se mu podařilo sestavit. Do mládeže by nové vedení klubu chtělo přivést alespoň dva další profesionální trenéry a hledat úspory. Prioritou je také zachování 2. ligy ledního hokeje mužů.

Bývalý předseda výboru Zdeněk Šťastný vysvětluje, proč do vedení klubu už znovu nekandidoval: Členem vedení tehdy prvoligového IHC Písek jsem se stal v sezoně 1995-96, tedy před dlouhými 22 lety. Od té doby jsem s menšími či většími přestávkami na různých úrovních a funkcích s klubem, k němuž chovám hluboký vztah, spolupracoval až do dnešních dní. Posledních 10 let bylo skutečně velmi intenzivních, po dohodě s předchozím vedením jsem přibližně od roku 2007 působil na pozici externího manažera marketingu a PR, jsem velmi rád, že se mi tehdy podařilo získat generálního partnera, s nímž jsme se vraceli v sezoně 2009/10 zpět do 1.ligy a následně ji hráli po několik dalších let. V roce 2013 jsem přijal výzvu, jejímž motivem bylo prosté zachování existence klubu, který tehdy prožíval velmi složité období. Následné 4 roky v pozici předsedy klubu pak pro mě osobně znamenaly obrovský zásah do mého soukromí a chodu rodiny jako takové. Nestěžuji si, ničeho nelituji, podařilo se nám vrátit za podpory sponzorů a za aktivní účasti řady píseckých odchovanců A tým alespoň do 2.ligy, ve spolupráci s městem Písek pak vytvořit myslím velmi dobré podmínky a zázemí pro výchovu naší hokejové mládeže. Vše má však své hranice lidské únosnosti - moje osobní situace se postupem času stala neudržitelnou, musím především jednat zodpovědně v zájmu stability rodiny a zachování životních potřeb mých tří dětí. Pevně věřím, že jsem hokejovou veřejností pochopen. IHC Písek je i nadále klubem mého srdce, přeji mu pokud možno jenom to dobré, jeho novému vedení hodně psychických sil a odhodlání k zachování jeho přítomnosti i nejenom blízké budoucnosti."

Den po členské schůzi zasedl poprvé i nový výbor s dozorčí radou. Předsedou klubového výboru byl zvolen Dušan Benák, se kterým redakce webu www.ihcpisek.cz přinese v následujících týdnech rozhovor. Místopředsedy výboru jsou Lukáš Tramba a Alice Kacbundová. Do čela dozorčí rady byla zvolena Miroslava Preisová.

Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy