INFORMACE K NÁBORU 

Od  4. září 2023 odstartovaly nábory malých hokejistů. Konat se budou každé úterý od 17:00 do 18:00 a každou neděli od 17.00 do 18:00. Nábor je otevřen pro ročníky 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a mladší. Pokud máte zájem, přijďte na zimní stadion s půlhodinovým předstihem. Dětem postačí jakákoliv přilba, obyčejné rukavice a brusle. Těšíme se na vás!

Registrace a více informací na telefonu 603 873 724, na e-mailové adrese sekretar@ihcpisek.cz a na webu www.ihcpisek.cz.

Zimní stadion v Písku, Na Výstavišti 493 (vchod směrem od lávky).

Příspěvky se hradí podle Interní směrnice č. 9 IHC PÍSEK z.s., Na Výstavišti 493, 397 01 Písek, IČ: 438 52 599; Upravená výše členských příspěvků s platností od 1.5.2017 (celá je uložena v odkaze příspěvky)

Úhrada se provádí do 30.9. převodem na účet číslo 21630271/0100 nebo v hotovosti na pokladně. Pro hráče náboru je členský příspěvek ve výši 3500,-/rok

Pokud nebude příspěvek uhrazen v daném termínu, nebude hráči umožněn vstup na ledovou plochu až do doby uhrazení dlužné částky!

Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy