Menu Další Zavřít Zavřít

Příspěvky

Interní směrnice č. 9  IHC PÍSEK  z.s., Na Výstavišti 493, 397 01  Písek, IČ: 438 52 599

Upravená výše členských příspěvků s platností od 1.5.2017

VV IHC Písek z.s. vydává na základě svého rozhodnutí ze dne 5. 4. 2017 následující opatření:

1)     Úhrada se provádí b. převodem na účet číslo 21630271/0100 nebo v hotovosti na pokladně.

2)     Za výběr příspěvků odpovídají trenéři jednotlivých kategorií.

3)     Jestliže jsou v oddíle dva a více sourozenců, platí další sourozenci 50% příspěvku dané věkové kategorie.

4)     Příspěvky neplatí děti trenérů, kteří jsou v pracovně-právním vztahu s IHC Písek z.s. (smlouva). Děti vedoucích mužstev neplatí příspěvky pouze ve věkové kategorii, v níž rodič v této funkci působí (sourozenci dětí vedoucích mužstev platí příspěvek ve výši 50% dané věkové kategorie).

5)     Výše příspěvků jednotlivých kategorií počínaje dnem 1.5. 2017 je stanovena takto:

Třída

Částka za rok

1 splátka

2 splátka

 

 

31.5.2017

30.9.2017

Nábor

1500

0

1500

2. třída    (2010)

4000

2000

2000

3. třída    (2009)

5000

2500

2500

4. třída    (2008)

6000

3000

3000

5. třída    (2007)

9600

4800

4800

6. třída    (2006)

9600

4800

4800

7. třída    (2005)

9600

4800

4800

8. třída    (2004)

9600

4800

4800

Mladší dorost (2003,2002)

10800

5400

5400

Starší dorost (2001,2000,1999)

10800

5400

5400

         

 

Člen (hráč) hradí příspěvek ve výši odpovídající věkové kategorii, v jejímž rámci je zařazen do tréninkového procesu.

 

Pokud nebude příspěvek uhrazen v daném termínu, nenastoupí hráč v následujících utkáních až

do doby uhrazení dlužné částky!

 

Písek, 15. 4. 2017

                                                                                         Dušan Benák, předseda VV IHC Písek  z.s.

                                                                                         Lukáš Tramba, místopředseda VV IHC Písek  z.s.