Interní směrnice č. 9 IHC PÍSEKz.s., Na Výstavišti 493, 397 01 Písek, IČ: 438 52 599

Upravená výše členských příspěvků s platností od 1.5.2019

VV IHC Písek z.s. vydává na základě svého rozhodnutí ze dne 5. 4. 2017 následující opatření:

1) Úhrada se provádí b. převodem na účet číslo 21630271/0100 nebo v hotovosti na pokladně.

2) Za výběr příspěvků odpovídají trenéři jednotlivých kategorií.

3) Jestliže jsou v oddíle dva a více sourozenců, platí další sourozenci 50% příspěvku dané věkové kategorie.

4) Příspěvky neplatí děti trenérů, kteří jsou v pracovně-právním vztahu s IHC Písek z.s. (smlouva). Děti vedoucích mužstev neplatí příspěvky pouze ve věkové kategorii, v níž rodič v této funkci působí (sourozenci dětí vedoucích mužstev platí příspěvek ve výši 50% dané věkové kategorie).

5) Výše příspěvků jednotlivých kategorií počínaje dnem 1.5. 2019 je stanovena takto:

TřídaČástka za rok1 splátka2 splátka
31.5.201930.9.2019
Nábor150001500
2. třída(2012)400020002000
3. třída(2011)500025002500
4. třída(2010)600030003000
5. třída(2009)960048004800
6. třída(2008)960048004800
7. třída(2007)960048004800
8. třída(2006)960048004800
9. třída(2005)1080054005400
Dorost (2004,2003)1080054005400
Junioři (2002,2001,2000)1080054005400

Člen (hráč) hradí příspěvek ve výši odpovídající věkové kategorii, v jejímž rámci je zařazen do tréninkového procesu.

Pokud nebude příspěvek uhrazen v daném termínu, nenastoupí hráč v následujících utkáních až

do doby uhrazení dlužné částky!

Písek, 15. 4. 2019

Lukáš Tramba, předseda VV IHC Písek z.s.

Petr Kozel, místopředseda VV IHC Písek z.s.

Generální podporovatel

Partneři

Partneři ligy