Menu Další Zavřít Zavřít
Aktuální zprávy
     18.05.2019       Klub

Oznámení - členská schůze IHC Písek z.s.

Výkonný výbor IHC Písek z.s. tímto oznamuje, že se v úterý 18.6.2019 od 16 hodin v zasedací místnosti na zimním stadionu v Písku uskuteční členská schůze spolku. Program jednání: 1. Zahájení, 2. Volba předsedy členské schůze, 3. Volba skrutátorů, 4. Volba zapisovatele, 5. Volba ověřovatelů zápisu, 6. Zpráva o hospodaření klubu IHC Písek, 7. Zpráva dozorčí rady IHC Písek, 8. Diskuze, různé, 9. Závěr.